Project | Amsterdam

Klimaatadaptief terrein IDA Foundation

In opdracht van Donker Groen realiseerde Sturm een duurzaam herinrichtingsproject IDA Foundation's bedrijventerrein - naar een ontwerp van Donker Design, het ontwerpbureau van Donker Groen. Sturm was verantwoordelijk voor het civiele werk. Sturm heeft bij de herinrichting de verlichting van het parkeerterrein aangepakt, het grondwerk, de sanering van de verontreinigde grond, de verhardingen aangebracht en de wadi’s gerealiseerd (een met zand of grind gevulde vijver). Met de aanleg van wadi’s hebben Sturm en Donker Groen het terrein van de IDA Foundation klimaatadaptief gemaakt. Een wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstort, verbetert het de oppervlaktewaterkwaliteit en beperkt het verdroging. 

Werkzaamheden

  • Herinrichting van parkeerterrein
  • Grondwerk
  • Sanering van verontreinigde grond
  • Aanbrengen van verhardingen 
  • Realisatie van wadi's

Opdrachtgever: Donker Groen
Plaats van uitvoering: Amsterdam
Tijd van uitvoering: juni 2020 - september 2020