Project | Koog aan de Zaan

Riolering en herinrichting Koninginnenbuurt

Dit is een project van de samenwerkingscombinatie Sturm van der Veekens VOF. Hiervoor heeft Sturm BV de volgende werkzaamheden uitgevoerd: aanbrengen van de riolering (lengte hoofdriool 617 m1) en de hierbij horende grondwerkzaamheden, zoals de huisaansluitingen.

Tijd van uitvoering: Week 16 t/m week 28, 2015
Oplevering volgens planning

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Tevredenheidsverklaring van goede uitvoering: EMVI-prestatiemeting: 90%
Contactgegevens: de heer. M. van der Loo, projectleider