Project | Krommenie

Rioolwerk Phoenixstraat

Beschrijving werkzaamheden:

 • Grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen hoofdriool (PVC en onderheid betonriool. Lengte: 1233 m1)
 • Aanbrengen verlichting
 • Opbreken bestaande riolering (PVC en onderheid betonriool)
 • Aanbrengen inspectieputten
 • Aanbrengen PVC riolering, huisaansluitingen
 • Aanbrengen nieuwe verhardingen ten behoeve van definitieve inrichting
 • Verkeersmaatregelen en afzettingen
 • Aanbrengen verhardingen
 • Opbreken oude verhardingen
 • Aanbrengen persleiding


Tijd van uitvoering: week 33 t/m week 45 2015.
Oplevering volgens planning

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Contactgegevens: de heer. H. Meegdes, projectleider