Riooldefect en waterafvoer De Kuul Volendam vereisen grondige aanpak

In voorbereiding naar de herinrichting van Julianaweg in Volendam bleek dat het riool bij De Kuul defect is. De Kuul is een in- en uitrit van een bedrijvig bedrijventerrein aan de rand van Volendam waar diverse groothandels zijn gevestigd. Het is er een komen en gaan van vrachtverkeer. De schade aan het riool moet worden hersteld voordat kan worden gestart met de herinrichtingswerkzaamheden. 

Sturm verrichte onderzoek naar de huidige rioolstatus en kwam er achter dat de watergangen rondom De Kuul niet (meer) met elkaar in verbinding staan. Nader onderzoek door Sturm wees uit dat de waterafvoer in het gebied te beperkt is, een probleem dat in relatie staat met het ontbreken van een duiker. Wateroverlast bij hevige regenval is een veelvoorkomend gevolg hiervan. Sturm pakt het probleem bij de wortel aan. Eind vorig jaar brachten we de eerste duiker aan op het Noordeinde, ook onderdeel van dit gebied. Daaraan voorafgaand verrichtten we onderzoek betreffende kabels en leidingen, werkte BodemPlan (ons interne ingenieursbureau) het ontwerp van de nieuwe duiker uit en voerden we overleg met de gebruikers van het bedrijventerrein. Op dit moment plaatsen we bij De Kuul een tweede duiker, om de watergangen (opnieuw) met elkaar in verbinding te brengen. 
 
"Van een abc’tje kunnen we niet spreken", zegt Yannick van Wirdum (uitvoerder bij Sturm). “Vanwege de locatie is het er druk met vrachtverkeer en omdat het geen doorgaande weg is kan De Kuul niet worden afgesloten. Het is soms passen en meten om ons werk stapsgewijs uit te kunnen voeren, terwijl tegelijkertijd het vrachtverkeer er nog langs kan.” Het is Yannick’s eerste klus waarbij onderheid rioolwerk wordt uitgevoerd, sinds maart werkt hij als uitvoerder bij Sturm. “Ik kijk goed mee hoe de jongens het doen. Het zijn allemaal vakmensen van Sturm, en die zijn perfect op elkaar ingespeeld. Ik leer veel van ze. En Arnoud, hoofduitvoerder op dit project, begeleidt ons daarbij op een prettige manier. Al met al een complexe, maar leerzame klus.”
 
Aansluitend op de duikerwerkzaamheden pakt Sturm het rioolherstel aan. Ook dat wordt een complexe ingreep, het riool ligt op grote diepte en op een ontoegankelijke plek. In bouwteamoverleg met de klant (gemeente Edam-Volendam) bedachten we ook hier een passende oplossing voor. Het rioolherstel zal kort na de bouwvak opgepakt worden. De werkzaamheden zullen ruim op tijd klaar zijn voor de geplande herinrichting.