| Een verhaal van

Samen met gemeente Hollands Kroon pakt Sturm herinrichting Den Oever aan

Aan het uiteinde van de Afsluitdijk in het noordelijkste Noord-Holland ligt Den Oever. Een dorp in de gemeente Hollands Kroon, met ruim 2.500 inwoners en bekend om de garnalenvisserij. Vakmannen van Sturm staan sinds januari tot aan de middel in Den Oeverse bodem. We verzorgen er de herinrichting van de wijk Den Oever west, een werk dat we uitvoeren in opdracht van de gemeente Hollands Kroon. Het is een eerste samenwerking met de gemeente, een die tot nu toe ontzettend plezierig en constructief verloopt!

Het herinrichtingsproject bestaat uit verschillende onderdelen en beslaat in totaal zes straten: de Breehornstraat, Oosterkruisweg (deels), Visjagerstraat, Vlieterstraat, Zuiderzeestraat en Zwinstraat (deels). Het werk behelst het verwijderen en afvoeren van bestaand riool, de aanleg van het nieuwe rioolsysteem, het vernieuwen van de bestrating, het vervangen van de verlichting en het opnieuw inrichten van het openbare groen. We zochten hiertoe de samenwerking op met zusterbedrijf DeJongCeba. Hun team volgt de hoofdrioolploeg op, verzorgt de nieuwe huisaansluitingen, brengt de funderingslaag aan en legt vervolgens de complete bestrating weer netjes aan. 

Gescheiden maakt klimaatadaptief
Op dit moment ligt er een gemengd rioolstelsel. Het regenwater en vuilwater worden in één buis afgevoerd. Bij de herinrichting bouwen we het gemengde stelsel om naar een gescheiden rioolstelsel met twee buizen: één buis voor het regenwater en één buis voor het vuile water. Hemelwater wordt dan in eigen gebied gehouden en zo hoeft er minder schoonwater naar de zuivering. Bovendien voldoen we daarmee aan gestelde klimaatadaptieve voorwaarden: een gescheiden rioolstelsel voorkomt wateroverlast bij hevige regenval.

Klimaatadaptatie is sowieso een aspect waarmee we rekening houden bij dit project. Het is een veelgehoorde behoefte bij gemeentes. Niet alleen om wateroverlast en hittestress te voorkomen, maar ook om langdurige droogte en bodemdaling te verminderen. Behalve het plaatsen van een gescheiden rioolstelsel leggen we om klimaatadaptieve redenen ook een drainstelsel aan dat een stabiele grondwaterstand in de wijk realiseert. Bij lage grondwaterstanden wordt er water geïnfiltreerd en bij hoge grondwaterstanden voert het systeem overtollig water af.

Extra monitoring
Dat veel panden in de wijk niet met heipalen zijn gefundeerd, vraagt volgens Arnoud Wijtman (projectleider bij Sturm) om extra monitoring. Arnoud: “We hangen daarom trillingsmonitoren op aan de gevels van de omliggende woningen. Zo controleren we gedurende het werk de effecten van onze werkzaamheden en sturen zo mogelijk bij om schade aan de woningen te voorkomen. Daarnaast hebben we uit voorzorg bij alle woningen vooropnames gedaan.”

Arnoud vervolgt: “Ook gaan we aandachtig om met de grondwaterstand. Bij teveel grondwateronttrekking kan de bodem gaan zetten, met schade aan omliggende bebouwing tot gevolg. Vooraf hebben we peilbuizen geplaatst die we continu monitoren. Met de monitoring is het eenvoudig bijsturen en blijft de grondwaterstand in Den Oever altijd op peil.”

Voor Arnoud is het een thuiswedstrijd. Arnoud woont zelf in Winkel, een nabijgelegen dorp in dezelfde gemeente. “Leuk om zo dicht bij huis bezig te zijn aan een mooi en omvangrijk project als deze. Ik werk er met veel plezier!"

We bedanken gemeente Hollands Kroon voor het in Sturm gestelde vertrouwen en zien uit naar meer mooie samenwerkingen in de toekomst.
 

Arnoud Wijtman Arnoud Wijtman
Hoofduitvoerder & Kennismaker bij Sturm