| Een verhaal van

Sturm brengt waardevolle kennis in totaalopdracht Twiske 3

Na realisatie fase 2 van nieuwbouwplan ‘Wonen aan het Twiske’ is Sturm voor het civieltechnische deel ook betrokken bij de ontwikkeling van fase 3! Het nieuwe plan is een ontwikkeling van woon- en gebiedsontwikkelaar Kalliste en bestaat uit 27 woningen. Niels Buijs (projectleider Sturm) vertelt: “Fase 3 is een prachtige totaalopdracht voor Sturm. We maken het civieltechnisch ontwerp, verzorgen de vergunningsaanvragen en het archeologisch onderzoek, saneren de bodem en maken die bouwrijp, realiseren de inrichting en bestrating van de openbare ruimte en maken de wijk uiteindelijk woonrijp. Dat alles doen we in opdracht van bouwbedrijf Van den Hengel (onderdeel van Trebbe Groep) uit Soest, hoofdaannemer op het project."

Sturm is regionaal diep geworteld en vergaarde de afgelopen decennia een schat aan kennis over de regio en diens bodem. Niels: “Dit project is een thuiswedstrijd, we weten hoe de hazen lopen en bouwden met de jaren een goede samenwerking op met de gemeente. Iedereen profiteert daarvan. De gemeente, de klant, alle uitvoerende partijen én de eindgebruiker.” 
 
“Al snel wisten we: van Sturm kun je op aan"

Van den Hengel koos voor Sturm vanwege de ruime kennis en kunde die Sturm biedt, zeker in combinatie met andere zusterbedrijven van de Bussola Groep. Jeroen van Klaren (projectleider bij Van der Hengel) zegt daarover: “Al snel wisten we: van Sturm kun je op aan. Er is veel overleg en bij uitdagingen in de uitvoering belt Niels direct op, kaart het probleem aan en zoekt samen met ons naar een werkende oplossing. Meerdere ingewikkelde cases zijn dankzij de kennis van Sturm goed opgepakt. Voorbeelden daarvan zijn de aanpak van de bodemverontreiniging en de aanpak voor archeologie. Die laatste heeft Sturm samen met Vestigia en het bevoegd gezag op een zo adequaat mogelijke manier ingestoken. Daarnaast is de doorlooptijd van de vergunning voor de sanering dankzij hen flink verkort en loopt de uitdagende planning perfect op schema. Het bouwrijp maken moet voor de bouwvak klaar zijn. Dat lukt. Kortom: we zijn heel tevreden over de samenwerking.” 
 
Op dit moment heeft Sturm alle civieltechnische vergunningen opgehaald bij de gemeente, provincie en waterschappen. De oude fabriek en woning die nog op het bouwperceel stonden, zijn gesloopt door zusterbedrijf Markus BV. “We hebben het archeologisch onderzoek afgerond en zijn nu gestart met het bouwrijp maken van het perceel”, aldus Niels. 
 
Voldoende mooie uitdagingen
Het grootste deel van de woningen krijgt een achtertuin, die direct grenst aan het open vaarwater van het veenweidegebied en natuurgebied Oostzanerveld. Niels: “Het is echt een heel mooi nieuwbouwplan met veel water, groen en landelijke details. Binnen de wijk creëren wij nieuwe watergangen. De beschoeiingen daarvan realiseert Hoogvliet-Flobe Waterwerken, een ander zusterbedrijf. En om de landelijke historie in ere te houden, is voor de bestrating gekozen voor een zogeheten karrenspoor. Een klimaatadaptief legverband dat we overigens nog niet eerder hebben gelegd,” voegt Niels lachend toe. “Voldoende mooie uitdagingen dus in dit project.”

Sturm bedankt Van den Hengel voor de prettige samenwerking en kijkt uit naar meer gezamenlijke projecten in de toekomst.
 

drs. ing. Niels Buijs drs. ing. Niels Buijs
Projectleider & Kennismaker bij Sturm