| Een verhaal van

Thorbeckeweg Zaandam op de schop, Sturm verzorgt technische conditionering

De gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland willen de doorstroming van het verkeer in Zaandam Zuid verbeteren. Daarom gaat de Thorbeckeweg (N516) op de schop. Een grootschalige aanpak waarbij de verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor fietsers en het ov wordt verbeterd en de bereikbaarheid van de omgeving van de weg wordt vergroot. Ter voorbereiding daarop verzorgt Sturm in opdracht van de gemeente Zaanstad de technische conditionering van de omgeving. 

Onder technische conditionering verstaan we aanpassingen aan de bodem en de omgeving om de vernieuwing van de Thorbeckeweg mogelijk te maken. Dat doen we op verschillende locaties. Recentelijk leverden we een stuk terrein op waar we een nieuwe watergang (sloot) hebben afgegraven. Met het opgegraven materiaal dempten we een bestaande sloot, op de plek waar Shell een nieuw tankstation zal realiseren. In het najaar van 2023 keren we naar deze plek terug om de nieuw gegraven watergang te verbreden en beschoeiing aan te brengen. 

Aansluitend brengen we na de bouwvak nabij het hoofdkantoor van Sturm voorbelasting aan om de aansluiting tussen de Sluispolderweg en Thorbeckeweg mogelijk te maken. Gedurende de periode van een jaar zullen we de zetting van de overhoogte monitoren en in overleg met de gemeente Zaanstad aanvullende maatregelen nemen als de meetresultaten daar aanleiding toe geven. Uitdagingen in ons werk zijn met name de noodzakelijke verkeersmaatregelen om veilig langs de Provincialeweg te kunnen werken. Het omleiden van (bus)verkeer doen we in goede samenwerking met HVE verkeer

Meer over project Thorbeckeweg 
De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden zoals Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. En ook belangrijke bedrijventerreinen als Zuiderhout en Westerspoor maken er continu gebruik van. De verkeerssituatie is op dit moment niet al te best. Dagelijks staan er files, en de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is stroef.  Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. Meer over dit project lees je hier.
 

ing. Vincent van Vliet ing. Vincent van Vliet
Projectleider & Kennismaker bij Sturm