Uitbreiding bufferbassins in Nauerna

Als partner van zusterbedrijf Murmex en in opdracht van Afvalzorg vergrootte Sturm BV de bestaande vier bufferbassins aan de zuidkant van stortlocatie Nauerna. Een van de uitdagingen daarbij was het aanbrengen van folie op de bodem en langs de wanden van de bassins. Er moest worden gewacht op windstil weer, waarna het zogenoemde uitlopen door heel veel medewerkers kon beginnen.

Twintigduizend vierkante meter folie
De bassins dienen voornamelijk voor de opvang van verontreinigd regenwater, afkomstig van het bedrijventerrein op Nauerna, en van glycol. Dit laatste is afvalstof dat tevens dienst doet als voedingstof ten behoeve van bacteriën in het zuiveringsproces. Na het verwijderen van de oude folies zijn de kades opgehoogd met 16.000 kubieke meters grond en 6.000 kubieke meter zand. Vervolgens zijn de bassins voorzien van 14.000 vierkante meter nieuwe folie. Om nare geuren te voorkomen zijn aan twee van de vier bassins nog 6.000 vierkante meter drijffolies toegevoegd.

Verdubbeling capaciteit
De capaciteit van de bufferbassins is met dit werk verdubbeld van 25.000 naar 50.000 kubieke meter. Ook het plaatsen van twee pomphuizen, inclusief elektrische aansturing, behoorde tot de opdracht. Hierlangs wordt het afvalwater gepompt naar de bestaande zuiveringsinstallatie. Uiteindelijk wordt het gezuiverde water geloosd in het Noordzeekanaal.