| Een verhaal van

Goed doordachte infra bij Oevernest Oosthuizen

Zo’n drie weken geleden mocht Sturm een bijdrage leveren aan het nieuwbouwproject Oevernest in Oosthuizen waar op de plek van de leegstaande basisschool Het Kraaiennest 28 starterswoningen worden gebouwd. Een typische Sturm rioolklus, waar we betrokken zijn geweest bij het ontgraven van het terrein, de aanleg van het riool en het aandragen van oplossingen voor een infra-gerelateerde uitdaging - die we vervolgens hebben toegepast. 
 
Door de nieuwe indeling van het terrein moest het bestaande onderheide betonriool worden omgelegd, er ontstond een behoorlijk hoogteverschil ten opzichte van de belendende percelen die zich nog geen 3 meter van het nieuwbouwperceel bevinden. Er moest een onderheide betonnen keerwand komen. En zo ontstond gezamenlijk het idee om het nieuwe riool op dezelfde fundatie te leggen als de keerwand. Een interessant vraagstuk. Hoe breng je een keerwand (die waterpas moet staan) en riool (dat op afschot ligt) op een goede manier samen? Bij dergelijke infra-vraagstukken ziet de gemeente Edam-Volendam in Sturm een gefundeerde partner en worden we aan tafel uitgenodigd om mee te denken. Samen met de gemeente zijn we tot een goed werkende oplossing gekomen. 
 
Omdat we zowat in de achtertuin van de naaste bewoners werkten, is er extra aandacht besteed aan goede en heldere bewonerscommunicatie. Het heeft ervoor gezorgd dat we ons werk probleemloos konden uitvoeren en de overlast tot een minimum konden beperken. Ook dat hebben we in goed overleg met de gemeente gerealiseerd. 
 
Bij dit compacte project beleefde de nieuwe Volvo graafmachine zijn eerste werkdag. De geschiktheid van de machine is meer dan goed gebleken. Klein van stuk, maar voldoende sterk om keerwanden van 2 meter en betonnen rioolbuizen op te tillen!

S.W.J. (Serge) van Vliet S.W.J. (Serge) van Vliet
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm