| Een verhaal van

Oostenburg maakt vele transformaties door waar Sturm flink aan bijdraagt

Sturm spreekt inmiddels vloeiend de taal van Oostenburg en draagt bij aan de vele transformaties die van het eiland een populair stadsdeel maken. Zo’n vier jaar geleden namen wij onze eerste opdracht aan van Oostenburg SGN. Het betrof een redelijk compacte klus die bestond uit bodemsanering, rioolwerkzaamheden en het aanleggen van een parkeerterrein op het Oostelijk eiland in Amsterdam, genaamd Oostenburg. Dat werk bleek de basis te zijn van onze huidige solide relatie met Oostenburg SGN. Sturm is sindsdien niet meer van Oostenburg weggeweest. Als civiel specialist werden we ingezet bij diverse transformerende nieuwbouwprojecten waarbij we verantwoordelijk waren voor o.a. (complexe) bodemsanering, verbetering en herstructurering van parkeerterreinen en rioolwerkzaamheden. Tevens heeft Sturm vorig jaar een enorme bouwput op Oostenburg uitgegraven. Dit was ten behoeve van de realisatie van de nieuwe Q-park, een flinke ondergrondse parkeergarage van wel 12.000 kuub die door Ten Brinke Bouw is gerealiseerd. Op dit moment worden er op Oostenburg 500 nieuwe woningen gerealiseerd, verdeeld over 6 kavels. Bij dit binnenstedelijke nieuwbouwproject levert Sturm een grote bijdrage in civiele werkzaamheden. 

Binnenstedelijk bouwen is geen a-b-c’tje
Ons werk speelt zich af midden in een woon- en werkwijk in een stadsdeel dat sinds enkele jaren terrein wint qua populariteit, maar dat op veel plaatsen nog in de steigers staat. Dagelijks fietsen forenzen af en aan en bovendien zijn er diverse kantoren in gebruik en is o.a. de stadsreiniging er gevestigd. Dat betekent dat het een komen en gaan is van reinigingswagens. Dustin Groot, onze uitvoerder die al 4 jaar diverse werken op Oostenburg in goede banen leidt: “Het hoge aantal transportbewegingen rond de bouwplaats zorgt soms voor ingewikkelde situaties, maar dankzij een goede communicatie tussen Sturm, bewoners en andere betrokken partijen verlopen alle werkzaamheden goed. Goede communicatie is een open deur, maar het vergt absoluut een zekere professionaliteit en betrokkenheid van ons personeel. Op hen zijn we trots. Niet alleen vanwege de kwantiteit die onze mensen leveren - de productie ligt zeer hoog - maar zeker ook vanwege de kwaliteit.”

Werk in uitvoering versus leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid
Naast goede communicatie is een waterdichte voorbereiding onmisbaar bij een binnenstedelijk project als deze. Bovendien doet de dynamiek van de bouwplaats en de omgeving een flink beroep op onze flexibiliteit en ons vermogen om snel te schakelen als de situatie daarom vraagt. Dat en de talloze strenge voorschriften en regels waaraan we dagelijks moeten voldoen, maakt ons werk uitdagend maar ook zeer interessant en leerzaam. Het zijn vele ballen die de juiste kanten op moeten rollen. “Maar het gaat prima. Uitdagingen die zich voordoen, lossen we op”, aldus Dustin. In nauw contact met de toezichthouders doet Sturm er alles aan om Oostenburg een leefbare, veilige en bereikbare plek te houden. Dat is ons uitgangspunt. Elke dag. 

500 eigentijdse, stoere en duurzame woningen
Stadgenoot bouwt hier aan eigentijdse, stoere en hele duurzame gebouwen met woningen. Er komen in totaal ca. 400 sociale huurwoningen, waarvan 320 voor jongeren en 80 voor ouderen. Voor huishoudens met een middeninkomen bouwt Stadgenoot ongeveer 100 appartementen. De kavels worden in fases bebouwd. (project Oostenburg door Stadgenoot)


Wellicht vindt u dit artikel ook interessant:
Ten Brinke Bouw en Sturm realiseren parkeergarage van ruim 12.000 kuub op Oostenburg

Dustin Groot Dustin Groot
Uitvoerder & Kennismaker bij Sturm