CO2-prestatieladder

Op deze pagina vindt u de rapportage over onze CO2-footprint, doelstellingen en voortgang en tevens het bewijs van onze inspanningen: het behaalde certificaat van de CO2-prestatieladder, niveau 3.

Deelt u ook graag uw kennis? En heeft u CO2-reductie tips voor ons?
U kunt deze per e-mail delen met onze collega Yvette Koeman
 

Meer over Sturm en CO2

CO2-beleid

Sturm heeft een goed onderbouwd CO2-beleid.

› Lees verder

CO2-beleidsverklaring

Sturm minimaliseert zijn impact op de omgeving.

› Lees verder

CO2-initiatieven

Sturm deelt graag kennis en actieve bijdrage leveren aan CO2 reductie.

› Lees verder